Günün Sözü :  
 Tüm Köy Halkımızın Ortak Paydası; Birliğin Ve Beraberliğin Sesi Yedibölük Köyü Sitesine Hoşgeldiniz.
Unutmamak ve Unutturmamak Adına

   

YEDİBÖLÜK KÖYÜ

Kapat Anılarla Yedibölük

Kapat Ağıt

Kapat Dedelerimiz

Kapat Etkinliklerimiz

Kapat Folklör Ekibimiz

Kapat Geleneklerimiz

Kapat Köy Haritası

Kapat Köy Mühtarlığı

Kapat Köy Nufusu

Kapat Köy Resimleri

Kapat Köy Slayt

Kapat Köy Tarihi

Kapat Köyümüzün Sanatçıları

Kapat Semtlerimiz

Kapat Soyadlarımız

Kapat Yedibölü Köyü Kültür Merkezi

Kapat Şiran Köyleri

DERNEKLER

Kapat 9.Kamp Resimleri

Kapat Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Kapat Fiesch Resimleri

Kapat Gençliğimiz

Kapat Katilim Formu

Kapat Kuspo Kampi Resimleri

Kapat PROJELERİMİZ

Kapat İsviçre Derneği

SAYAÇ

   Ziyaretçi

   şu An Bağlı

TAKVİM
GAZETE
Site Hakkında Bilgilendirilmek için Gazetemize Katılınız.
Katıl
Çık
1 Katılımcı
EDİTÖRLER KÖŞESİ
Kemal.jpg
Kemal DemirciİNFO
İsviçre Derneği - Tüzük
GÜMÜŞHANE İLİ ŞİRAN İLÇESI YEDİBÖLÜK KÖYÜ SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞI TÜZÜĞÜDÜR.

Madde 1. DERNEĞIN ADI : Yedibölük Köyü Sosyal Dayanişma ve Yardimlaşma Derneğidir.

Madde 2. KURULUŞ YERI : İsviçre‘dir.

Madde 3. KURULUŞ TARİHİ : 20. Nisan 1991 yilidir

Madde 4. KURULUŞ AMACI

a) Dernek İsviçre ve çevresinde ikamet eden ve hukiki durumu elverişli olan tüm köy kökenli köylülerimizi kapsar.
b) Dernek üyelerinin ihtiyaçlarina yönelik sosyal ve kültürel faliyet sürdürür.
c) Dernek üyelerimizin ölümü dürümünda (Yurt içinde yeya yurtdişinde) üyelerin tüm cenaze masraflarini karşilar. Ülkeler arası taşıma olursa cenazeye rafakat eden aileden bir şahsin sadece yol parasi karşilar.


Madde 5. DERNEĞİN TEMEL GELİRLERI

a) Derneğin temel gelirleri üye aydatlaridir. Üye aidatlari 2 yillik genel kurul belirler.
b) Dernek ayrica kültürel geceler ve geziler düzenler burada gelen gelirleri dernek kasasina aktarir.
c) Derneğimizin sosyal içerikli düğün salonu, dernek için bina, üyelerimiz ihtiyaçi olan seyat etmeleri ve bilet temini için biro, ayrica temel gida maddeleri tüketimi için market açma yeya kiraya verme, kiralamadan dolayi gelen gelirlerin kasaya aktarilmasiyle gelen gelirleri kapsamaktadir.

Madde 6. ÜYELIK.

a) Yedi bölük köyü kökenli ve yedibölük köy nüfüsüna kayitli her aileden Erkek ve Kadın derneğe üye olabilir. Bu madde eşlerinin ve çoçuklarını kapsamaktadır. Aile statusunda olmayan her üyemiz ancak bireysel haklardan yaralana bilir. Ve birey olarak üyedır.

b) Üyelik kişisel başvuru ve yönetim kurulunun salt çoğunluğunun onayi ile gerçekleşir.
c) Dernek yönetiminin onaylamadiği üyelikler ancak genel kurulda ela alinir. Olumlu veya olumusuz sonuçlandirilir ve şahsin kendisin gerekçeleri ile bildirilir.
d) Dernek üyelerimizin aileleri ile yaşayan 20 yaş altinda aile statusunda olmayan dernek üyesinin şahsinda üyelik haklarina sahiptir. e) Yedi bölük köy mensubu dişinda kimse derneğimize üye olamaz.
f) Dernek üyesi statusunde olan 20 yaşindaki gençlerin öğrenimlerinden dolayi aidat ödieyemez durumda olsalar dahi derneğin tüm haklarinda ve tesislerin de yaralana bilirler.Yanliz üye olmak zorundalar. g) Köy nufusuna kayitli ve köy kökenli olan 20 yaşini dolduran medeni durumu evli ve aile oluşturabilen bulunduğumuz İsviçre ve Çevre ülkede ikamet sorunu bulunmiyan herkes derneğimize üye olabilir Üye olan her şahis İsviçre SFR esas almak kaydiyle ödemelerini yapmak zorunluluğu vardir.
h) Derneğimizin üyeleri bulunduklari ülkeyi zorunlu terk etmeleri halinde isterlerlerse gittikleri ülkedeki köyümüze ayit kurumlarda üyeliklerini davam ettire bilirler. Şahsin kendisine her hangi bir ödeme yapilmaz.
i) Köyümuz mensubu olupta aile ile yaşayan ve çalişir durumda olan herkes derneğimize üye olmalısı gerekir. AKSI durumda üyelik haklarinda yaralanamaz.
j) Derneğimizin üyeleri tutukluluk, hastaslık, ve zorunlu yurt dışında olmaları, veya genel kurula katılmamaları hallerinden eşleri isterse mevcut üyenin hakki olan seçme hakinı kullanır. Ayrıca üye çocuklar anne, baba için, Anne baba üye çocukları için vekelaten oy kullana bilir.
k) Boşanmış yeya ayrı yaşayan üyelerimiz 20 yaşın altında çoçukları varsa tek sayılmazlar onlar tam üye sıtatusunda oldukları için aydatllarını tam ödemekle yükümlüdurlar.

Madde 7. ÜYELİĞİN SONA ERMESI.

a) Dernek üyesinin yazili istifasiyle.
b) Dernek amaç ve tüzük hükümlerini yerine getirmiyen üyelerin dernek yönetimi tarafinda üç defa yazili olarak ikaz edilir. Durumunun davami halinde yönetim kurulu üyeden konu ile ilgili yazili gerekçe ister.Ve gelen yaziyi değerlendirir. Üyenin gerekçeleri yeterli bulunmamasi halinde üyeliği dondurulur. Üyenin üyeliği son bulmasi için gelecek genel kurula öneri olarak dernek yönetim kurulu tarafinda genel kurula götürür. Üyenin durumu genel kurulda ele alinir üyelerin onayi ile üyeliği son bulur.
c) Dernek üyesinin inandirici bir mazeret göstermeden 3 ay gibi bir sürede üye aydatini ödemiyen şahislar üyelikte düşer. Bu üyelerimiz ancak üyeliklerin durumunu genel kurula kendileri bir zat götüre bilir yada, yönetim kurulu tarafinda gündeme getirilip üyelerin onayi ile lehte veya alehte onaylanip sonuçlandirilir.
d) Derneğimizin üyesi olupda derneğimizden ayrilmak isteyen üyemizin her ne sebeple olursa olsun derneğimize ödemiş olduğu aidatlarindan dolayi kendisine her hangi bir ödeme yapilmaz.

Madde 8. ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ :

a) Her üye derneğin bütün toplantilarina katilma, derneğin kuruluş ve tesislerinde yararlanma hakina sahiptirlar.
b) Her üye dernek genel kurulunda seçme ve seçilme hakina sahiptir. c) Her üye derneğin amaç ve tüzük hükümlerine uygun davranmayi tahhut eder ve derneğimize zarar verecek davranişlarda sakinir.
d) Her üye dernek üyesi olduğunu belirten dernek üyelik belgesini imzalamak zorundadir. Ayrica derneğin bürokratik işlemler için gerekli olan belge ve benzeri gerekli evraklari tanzim etmek zorunluluğundadır.
e) Her üye genel kurulun yapildiği tarihi takiben en geç 3 ay içinde yıllık aidatini ödemekle yükümlüdür.
f) Dernek yedinci genel kurulunda alinan karara göre dernek ticarete yöneldiğinda o güne kadar üye olmayan köy mensublarimizin o faliyetin başlamasindan itibaren derneğe yeni üye olacak üyelerimiz derneğimizin kuruluş harihi baz alınarak diger üyeler seviyesinde ödenekleri ödemekle yükümlüdurler.
g) Derneğimizin her üyesi derneğimizin göstereceği her türlü sosyal etkinliklerde katilmalıdır.

DERNEĞİN ORGANLARI. Madde 9. DERNEK GENEL KULULU

a) Genel kurul 2 yilda 1 kez toplanir.Yönetin kurulu genel kurulun bir ay önceden üyelerine genel kurul çağrisi ile birlikte genel kurul gündemi yazili olarak tüm üyelerine iletilir.
b) Genel kurulun gerçekleşmesi için üye tam sayisinin 5/1 katilimi gereklidir. (üye tam sayisinin 5/1 bir fazlasi).
c) Genel kurulun ilk oturumda salt çoğunluk sağlanmadiği taktirde Genel Kurul bir ay sonrasina ertelenir. Bir ay sonra yapilacak genel kurul salt çoğunluk aranmadan katilan üyeler tarafindan gerçekleştirilir.
d) Dernek olagan üstü genel kurul çağrisi için üye tam sayisinin 3/2 `nin yazili başvurusu gereklidir. e) Genel Kurul Yönetim kurulu adına bir kişinin açiliş konuşmasiyle ve üye yoklamasi ile açilir. Divan seçimi ilé genel kurul başlamiş olur. Divan üç kişiden oluşur 1- Başkan, 2- Sekreter, 3-Yardimci. Genel kurulda alina kararlari ve devir teslim tutalaklari divan tarafindan imzalanarak yeni yönetim kuruluna teslim edilir. f) Oylama kapali oy kullanma usülü ile yapilir.
g) Genel kurul oylama basit çoğunluk sistemine göre yapilir. (katilan üyelerden yarisindan bir fazlasinin oyunu alan karar tasarisi genel kurulda kabul edelmiş olur.)
h) Derneğin faliyetlerinnin fes edilmesi veya dondurulmasi ancak genel kurul karar verir. Buda genel kurulda üyelerin 3/2`nin onayiyi şartir. i) Derneğin genel kurulda üyeler tarafinda faliyetin durdurlmasi veya kapatilmasi durumunda, Genel kurul o an alacaği fes kararı ile 5 kişiden oluşan bir komision kurar. Bu derneğin tüm gelirlerini taşinir ve taşınmaz mal varlığını değerlendirir; paraya çevirek üyelerin katılım payına göre o tarihte dernek kayıtlı mevcut üyelere iyade eder.

Madde 10. GENEL KURULUN GÖREVLERİ.

a) Genel Kurul idari divanin gündem ve yönteme ilişkin konuşma ve tavir bilirlemesi.
b) Yönetim kurulunun faliyet ve mali raporlarin okunup dartişarak aklanmasi. c) Denetim kurulunun faliyet raporunun okunup aklanmasi.
d) Gençlik komusionun faliyet raporunun okunup aklanmasi.
e) Üye aidatlarinin aklanmasi ve gerek görülüyorsa yeniden belirlenmesi. f) Genel kurulda yapilan tekliflerin incelenip ve onaylanmasi. g) Tüzük maddelerinde değişimine ilişkin varsa öneriler tartişip onaylanmasi.
h) Dernek yeni yönetim kurulu, Dernek yeni denetim kurulu ve Gençlik komisiyonlarin organlarinin seçilmesi.

Madde 11. YÖNETİM KURULU

a) Yönetim kurulu en az beş 5 kişiden oluşur. 1- Başkan, 2-Sekreter, 3-Mali sekreter, 4-Gençlik komusuyonu sorumlusu, 5- Kadin komusıyonu sorumlusu. Ayrica yönetim kuruluna 2 iki yedek üye seçilir. b) Yönekim kurulunun görev süresi 2 bir yildir. Yeni yönetim kurulu seçilince kadar görevinde kalir. Yönetim kurulu üyeleri isterlerse yeniden yönetime seçilebilirler.
c) Yönetim kurulu üyelerinden istifa eden olduğu taktirde yedek üyeler aldiklari oy oranina göre yönetim kurulunda görev alir.
d) Yönetim kurulu üyeleri Dernek Yönetim Kurulu Genel Kurul karar alındıktan sonra kurula bir ay kalan süreçde istifası geçerli değildir.

Madde 12. YÖNETİM KURULUN GÖREVLERİ.

a) Yönetim kurulu kendi arasinda aldiklari oy oranina bakmaksisin yeteneklerine ve kişinin istemine göre görev dağilimi yapar. Dernek başkani yönetim kurulunda ve Y. K.toplantilarinda sorumludur. Yönetim kurulu tüm üyelerine ve üçüncü şahislara karşi derneği temsil eder.
b) Mali sorumlu derneğin tüm mali sorunlarindan sorumludur. İhtiyaç halinde ancak yönetim kurulu nun bilgisi dahilinde para çekebilir.
c) Yönetim kurulu ve mali sorumlu aidat ve her türlu geliri makbuz karşiliği alir. Harcamalarin tümünü faturalandirmak zorundadir.
d) Yönetim kurulunun insiyatifine her yıl için 2000 iki bin iki yıllık dönem için 4000 bin Sfr`sosyal yardım yapma insiyatifi vardır. Bu yardım acil durumlarda ve gerçek ihtiyaç sahiplerine kullanilmak üzere yetki verilir. Tüm harcamalar belgelenmek zorundadir. Sosyal yardım adil ve gerekli olmak kaydi ile tüm toplumun ihtiyaç duyacağı bilinci ile hareket edilmelidir.
e) Yönetim kurulu dernekle ilgili her türlü görevlendirmelerde göreve gönderdiği şahsin faliyetlerini denetlemek üzere masraflarini belgeliyerek ödeme yapar.
f) Yönetim kurulu üyeler arasinda doğabilecek sorunlarin çözümünde insiyatifini kullanir ve sorunlarin çözulmesi için yardimci olur. Yönetim kurulu derneğin güçlendirilmesi için yeni üyelerin kazanilmasinda birinci derecede görevlidir. Ayrica ayni köyde olupta dernek üyesi olmiyanlara karşi da çeşitli mehhideler uygulamasinda yetkilidir.
h) Yönetim kurulu senede en az dört 4 defa toplanip faliyetlerini değerlerdirmek zorundadir.

Madde 13. DENETİM KURULU.

a) Denetim kurulu 3 kişiden oluşur. Görev süresi 2. yildir. Denetim kurulu üyeleri isterlerse yeniden seçilebilirler. Denetim kurulu yönetim kurulunun harcama ve faliyetlerini denetler. Detim kurulu 3/2 oraninda üyenin yazili başvurusu durumunda derneğin yaliyet ve işlemlerin durdurup denetleme hakina sahiptir.
b) Denetleme kurulu yılda en az bir sefer yöntim kurulunun toplantisina katilir ve denetler. Şayet yönetim kurulu toplanmiyorsa yönetim kurulunu olağan üstü toplantiya çağirir.
c) Denetleme kurulu yönetim kurulunun kendi içinde her hangi bir problemden dolayi toplanmiyorsa bu problemi çözmeye çalişir. Çüzümsüzlük halinde acilen olağan üstu genel kurulun yapilmasi için hareket eder.
d) Denetim kurulu yönetim kurulun toplantilarina katilma olanaği yoksa mevcut belgeler üzerinde inceleme ve denetleme yapar.
e) Denetleme kurulu üyelein 3/2 nin toplu yeya tek tek yazili başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunu olağan üstü genel kuruluna çağirma ve götürme yetkisi vardir.
f) Denetim kurulu üyeleri Dernek Yönetim Kurulu Genel Kurul karar alındıktan sonra kurula bir ay kalan süreçde istifası geçerli değildir.

Madde 14. GENÇLİK KOMİSİYONUN AMACI

a)Gençlik komisiyonu derneğimizin önderliğinde oluşur. Derneğimizin genel kurulu tarafinda faliyeti belirlenir. Faliyet alani köy gençliğimizi kapsar Ve gençliğe yönelik yapilacak sosyal ve kültürel etkinliklerinin yanisira, günümüzde sistemin pervansizca gençlerimizi teşvik etiği kötü alişkanliklar (uyuşturucu, alkol vb.) üzerine seminerler, geziler, gençlik kamplari ve bu konularda ögretici kurslar organize eder.
Bu faliyetlilik hemde gençleri birbirini tanima ve ilişkilerini geliştirip kaynaşmalarinda, hemde gençlerin biliniçlenmesinde büyük rol oynayacaktir.
b) Avrupada yaşayan yedibölük köyu gençliğinin sorunlariyle özel olarakta, Gençliğin akademik, ekonomik vede demokratik hak ve talepleri için mücadele eder.
c) Gençliğimizin köyümüz hakinda bilgilendirmek ve çevremizde yaşanilan olaylar karşisinda duyarli kilmatir.
d) Gençlik komisiyonu köy derneğin yönetim kuruluna bağli olmak kaydiyle, gençliğe yönelik faliyetlerde kendi içinde özerkliğe sahiptir.
e) Gençlik komisiyonumuz faliyetlerini gerçekleştire bilmesi için, Gençlik fonu dernek genel kurulunda gençliğin talebi ve faliyet proğrami göz önünde tutularak her yil üye aydatlarinda % 5 oraninda gençlik fonuna ödenek ayirarak gençlik komusiyonuna teslim eder. Bu oran mevcüt faliyetlilik ve talep durumuna göre değişir. Gençlik komisiyonu faliyetlerini Gençlık sorumlusu araciliğiyle, Dernek Yönetim kuruluna düzenli bilgi verir.

GENÇLİK KOMISIYONU ORGANLARI.

Madde 15. GENÇLİK KURULTAYI.

a) Gençliğin Genel Kurultayi gençliğin en yüksek organidir, 2 senede bir genel kurulu yapilir.
b) Genel kurul gençlik komisiyonun çalişma ve mali raporu tartişiur ve onaylar.
c) Gençlik kurultayi gençliğin geleceğe yönelik çalişmalarini belirler. d) Yeni komusiyon üyelerin ve denetleme kurulunu üyelerini seçerler.
e) Gençlik genel kurulu olağan üstü durumlarda gençlik üyelerin 3/2 sinin yazili talebi ile toplanir.

Madde 16. GENÇLİK KOMİSİYONU :

a) İki kurultay arasinda en yüksek gençlik organidir. Gençlik komisiyonu kurultay iradesi tarafindan seçilir vede gençlik kurultayina karşi sorumludur.
b) Komisiyon 5 kişiden oluşur 1- Gençlik sorumlusu, 2- Mali sorumlusu, 3-Sekreter 4, ve 5 komusiyon üyeleri ayrica iki yedek üye ile yönetimi oluşturur.
c) Gençlik komisiyonu dernek yönetim kurulunda bir 1 üyelik bir temsil hakina sahiptir.Temsili gençlik komisiyon sorumlusu ile sağlanir. d) Komisiyon proğrami ve kurultayda aldiği kararlara göre 2 ayda bir toplanir.Alinan kararlar komisiyon üyelerinin salt çoğunluğu ile alinir.

Madde 17. DENETİM KURULU : a)Gençlik komisiyonunun denetleme kurulu genel kurultayda seçilir ve 3 kişiden oluşur. Denetleme kurulu gençlik komisiyonun kurultay kararlarini vede tüzüğe uyup uyulmadiğini denetler.
b) Denetleme kurulu gençlik komisiyon toplantilarina istedigi zaman katilir faliyetleri denetler. Denetim kurulu genel kurultayda önce gençlik komisiyonu faliyet raporunu inceler genel kurultayi bilgilendirir.
c) Denetim kurulu gençlik komisiyonu üyeleri arasinda oluşabilecek anlaşmazliliklarda talep üzerine müdahale eder. d) Denetleme kurulu komisiyonun faliyetliklerinde olumsuz gidişati gören üyelerin 3/2 oranindaki toplu veya tek tek yazili muracati üzerine gençlik denetleme kurulu gençlik komisiyonunda genel kurula çağırir ve kurultay isteye bilir.

Bu tüzük 03.12. 2022 Tarihindeki yapılan 13 üncü Genel Kurulumuzda üyelerimiz tarafında görüşülerek oy birliği ile kabul edılmıştır.

13 üncü Dernek Genel Kurul Divan Kurulu

Kurulum Tarihi : 18/10/2008 @ 00:48
Son Güncelleme : 31/12/2022 @ 20:51
Kategori : İsviçre Derneği
Sayfa Oku 6254 defa


Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır     Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır


react.gifBu Makaleye Verilen Cevaplar


Hiç Yorum Yok.
Yorum Yazın!Gımgımın Adı , Halkı ve Bazı Köy Adlarının Tarihi Kaynakları

PİR SULTAN ABDAL
ÜYE GİRİŞİ

Tekrar Giriş Yap
---

Kullanıcı Adı:

Gizli Kodunuz (Şifrenizdir - Kimliğinizle Bağlantılı- Unutmayınız)


 Üye Sayısı 127 üye


Bağlı Kullanıcılar

( Hiçkimse )
ANKET
Sitemizi Nasıl Buldunuz.
 
Iyi
Daha iyi olabilir
Normal
Olumsuz
Sonuçlar
SPONSOR
GÜNCEL HABER

RSS GÜNCEL HABER
^ Top ^