Günün Sözü :  
 Tüm Köy Halkımızın Ortak Paydası; Birliğin Ve Beraberliğin Sesi Yedibölük Köyü Sitesine Hoşgeldiniz.
Unutmamak ve Unutturmamak Adına

   

YEDİBÖLÜK KÖYÜ

Kapat Anılarla Yedibölük

Kapat Ağıt

Kapat Dedelerimiz

Kapat Etkinliklerimiz

Kapat Folklör Ekibimiz

Kapat Geleneklerimiz

Kapat Köy Haritası

Kapat Köy Mühtarlığı

Kapat Köy Nufusu

Kapat Köy Resimleri

Kapat Köy Slayt

Kapat Köy Tarihi

Kapat Köyümüzün Sanatçıları

Kapat Semtlerimiz

Kapat Soyadlarımız

Kapat Yedibölü Köyü Kültür Merkezi

Kapat Şiran Köyleri

DERNEKLER

Kapat 9.Kamp Resimleri

Kapat Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Kapat Fiesch Resimleri

Kapat Gençliğimiz

Kapat Katilim Formu

Kapat Kuspo Kampi Resimleri

Kapat PROJELERİMİZ

Kapat İsviçre Derneği

SAYAÇ

   Ziyaretçi

   şu An Bağlı

TAKVİM
GAZETE
Site Hakkında Bilgilendirilmek için Gazetemize Katılınız.
Katıl
Çık
1 Katılımcı
EDİTÖRLER KÖŞESİ
Kemal.jpg
Kemal DemirciİNFO
İsviçre Derneği - Tüzük

GÜMÜŞHANE İLİ ŞİRAN İLÇESI YEDİBÖLÜK KÖYÜ  SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞI TÜZÜĞÜDÜR.

Madde  1.  DERNEĞIN ADI : Yedibölük  köyü sosyal dayanişma ve yardimlaşma derneğidir.

Madde  2.  KURULUŞ  YERI : İsviçre‘dir.

Madde  3.  KURULUŞ TARİHİ : 20. Nisan 1991  yilidir

Madde  4.  KURULUŞ  AMACI

a) Dernek İsviçre ve çevresinde ikamet eden ve hukiki durumu elverişli olan tüm köy  kökenli köylülerimizi  kapsar.

b) Dernek üyelerinin   ihtiyaçlarina yönelik sosyal ve kültürel faliyet sürdürür.

c) Dernek üyelerimizin ölümü dürümünda (Yurt içinde yeya yurtdişinde) üyelerin  tüm cenaze masraflarini karşilar. Ayrica cenazeye rafakat eden aileden bir şahsin sadece yol parasi karşilar.

Madde 5  . DERNEĞİN  TEMEL  GELİRLERI

a) Derneğin  temel  gelirleri üye  aydatlaridir. Üye aidatlari  yillik  genel kurul belirler.

b) Dernek ayrica  kültürel  geceler ve geziler  düzenler burada gelen gelirleri dernek kasasina aktarir.

c) Derneğimizin  sosyal içerikli  düğün  salonu,  dernek için  bina, üyelerimiz  ihtiyaçi olan seyat etmeleri  ve  bilet temini için biro, ayrica  temel gida  maddeleri  tüketimi için market açma yeya kiraya verme,  

kiralamadan   dolayi gelen gelirlerin  kasaya aktarilmasiyle gelen gelirleri kapsamaktadir.

Madde 6.   ÜYELIK.

a) Yedi bölük köyü kökenli ve yedibölük köy nüfüsüna  kayitli her aileden Erkek ve Kadın derneğe  üye olabilir. Bu madde eşlerinin ve çoçuklarını kapsamaktadır. Aile statusunda olmayan her üyemiz ancak bireysel haklarda yaralana bilir. Ve birey olarak üyedır.

b) Üyelik  kişisel başvuru ve yönetim  kurulunun salt çoğunluğunun onayi ile gerçekleşir.

c) Dernek  yönetiminin onaylamadiği üyelikler ancak genel kurulda ela alinir. Olumlu veya olumusuz sonuçlandirilir ve şahsin kendisine  gerekçeleri ile bildirilir.

d) Dernek üyelerimizin  aileleri ile yaşayan  20 yaş  altinda  aile statusunda olmayan dernek üyesinin şahsinda üyelik  haklarina sahiptir.                                                                                                                                                                                                                                                                          

e) Yedi bölük köy mensubu dişinda kimse derneğimize üye olamaz.

f) Dernek üyesi statusunde olan 20  yaşindaki gençlerin öğrenimlerinden dolayi  aidat ödieyemez durumda olsalar dahi derneğin tüm haklarinda ve tesislerin de yaralana bilirler.Yanliz üye olmak zorundalar.

g) Köy nufusuna kayitli ve köy kökenli olan 20 yaşini dolduran  medeni durumu evli ve aile oluşturabilen  bulunduğumuz ülkede ikamet sorunu  bulunmiyan herkes derneğimize üye olabilir Üye olan  her şahis  İsviçre  SFR  esas almak  kaydiyle ödemelerini yapmak zorunluluğu vardir.

h) Derneğimizin  üyeleri  bulunduklari ülkeyi zorunlu terk etmeleri halinde  isterlerlerse gittikleri ülkedeki köyümüze ayit kurumlarda  üyeliklerini  davam ettire bilirler. Şahsin kendisine her hangi bir ödeme yapilmaz.

j) Köyümuz  mensubu  olupta aile ile yaşayan ve çalişir durumda olan  herkes  derneğimize üye olmalısı gerekir.  AKSI  durumda üyelik haklarinda yaralanamaz.

k) Derneğimizin üyeleri tutukluluk hastaslık ve zorunlu yurt dışında olmaları hallerinden, eşleri isterse   mevcut üyenin hakki olan seçme seçilme hakinı  kullanır. Genel kurul günü yükarıda beyan edilen hallerın dışında hiç kimse başka üyenin adina vekelaten oy  kullanamaz.

 l) Boşanmış yeya ayrı yaşayan üyelerimiz 20 yaşın altında çoçukları varsa tek sayılmazlar onlar tam üye sıtatusunda oldukları için aydatllarını tam ödemekle yükümlüdurlar.

 

Madde 7.   ÜYELİĞİN  SONA ERMESI.

 a) Dernek üyesinin  yazili istifasiyle.

b) Dernek amaç  ve tüzük hükümlerini  yerine  getirmiyen  üyelerin  dernek yönetimi tarafinda üç defa yazili olarak ikaz edilir.  Durumunun davami halinde  yönetim kurulu üyeden konu  ile ilgili  yazili gerekçe ister. Ve gelen yaziyi değerlendirir. Üyenin  gerekçeleri yeterli bulunmamasi  halinde  üyeliği dondurulur.  Üyenin üyeliği son bulmasi için  gelecek genel kurula öneri olarak  dernek yönetim kurulu tarafinda genel kurula götürür. Üyenin durumu genel kurulda ele alinir üyelerin onayi ile üyeliği son bulur.

c) Dernek üyesinin inandirici  bir mazeret  göstermeden 3 ay gibi bir sürede üye aydatini ödemiyen şahislar üyelikte düşer. Bu üyelerimiz ancak üyeliklerin durumunu genel kurula kendileri bir zat götüre bilir yada, yönetim kurulu tarafinda gündeme getirilip üyelerin onayi ile lehte veya alehte  onaylanip  sonuçlandirilir.

d)  Derneğimizin üyesi olupda  derneğimizden ayrilmak isteyen üyemizin  her ne sebeple olursa olsun derneğimize ödemiş olduğu  aidatlarindan  dolayi kendisine her hangi bir ödeme yapilmaz.

 Madde  8.  ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ :

a) Her üye derneğin bütün toplantilarina  katilma, derneğin kuruluş ve tesislerinde yararlanma hakina  sahiptirlar.

b) Her üye dernek genel kurulunda seçme ve seçilme hakina sahiptir.

c) Her üye derneğin amaç ve tüzük hükümlerine uygun davranmayi  tahhut eder ve derneğimize zarar verecek davranişlarda sakinir.

d) Her üye dernek üyesi olduğunu belirten dernek üyelik belgesini imzalamak zorundadir. Ayrica derneğin  bürokratik  işlemler için gerekli  olan belge ve benzeri gerekli evraklari tanzim  etmek zorunluluğundadır.

 e) Her üye genel kurulun yapildiği  tarihi takiben en geç 3 ay içinde aidatini  ödemekle yükümlüdür.

f) Dernek  yedinci  genel  kurulunda  alinan karara  göre  dernek   ticarete  yöneldiğinda  o güne kadar üye olmayan  köy mensublarimizin o faliyetin  başlamasindan itibaren derneğe yeni üye olacak üyelerimiz derneğimizin kuruluş harihi  baz alınarak diger üyeler seviyesinde ödenekleri ödemekle  yükümlüdurler.

g) Derneğimizin her üyesi derneğimizin göstereceği  her türlü sosyal etkinliklerde  katilmalıdır.                                                                            

                                                                                                                                                                                                                DERNEĞİN  ORGANLARI.

Madde 9.   DERNEK  GENEL  KULULU

 a) Genel kurul 2 yilda 1 kez toplanir.Yönetin kurulu genel  kurulun bir ay önceden  üyelerine genel  kurul çağrisi ile birlikte  genel kurul gündemi yazili olarak  tüm üyelerine  iletilir.

b) Genel kurulun  gerçekleşmesi için üye tam sayisinin  salt çoğunluğunun  katilimi gereklidir. (üye tam sayisinin yarisindan bir fazlasi).

c) Genel kurulun ilk oturumda  salt çoğunluk sağlanmadiği  taktirde  genel kurul bir ay sonrasina ertelenir. Bir ay sonra yapilacak  genel kurul salt çoğunluk aranmadan katilan üyeler tarafindan  gerçekleştirilir.

d) Dernek  olagan üstü genel  kurul  çağrisi  için üye tam sayisinin 3/2 `nin yazili başvurusu gereklidir.

e) Genel kurul  yönetim  kurulu adına bir kişinin açiliş konuşmasiyle ve üye yoklamasi ile açilir. Divan seçimi ilé genel kurul  başlamiş olur. Divan üç kişiden oluşur  1- Başkan, 2- Sekreter, 3-Yardimci. Genel kurulda alina kararlari ve  devir teslim tutalaklari  divan tarafindan imzalanarak  yeni  yönetim kuruluna teslim edilir.

f) Oylama kapali oy kullanma usülü ile yapilir.

g) Genel kurul oylama basit çoğunluk  sistemine göre  yapilir.(katilan üyelerden yarisindan bir fazlasinin oyunu  alan karar tasarisi genel kurulda kabul edelmiş olur.)

h) Derneğin  faliyetlerinnin fes edilmesi veya dondurulmasi ancak genel kurul karar verir. Buda genel kurulda  üyelerin  3/2`nin onayiyi şartir.

I )Derneğin  genel kurulda üyeler tarafinda faliyetin durdurlmasi veya

kapatilmasi durumunda, Genel kurul o an alacaği fes kararı ile 5 kişiden oluşan bir komision kurar. Derneğin tüm gelirlerini taşinir ve taşinmaz mal varliğini, (taşınmaz mal varlığı paraya çevrilerek) köy ihtiyar heyetine devir teslim işlemi yapması için komisiona özel görev verir.

 Madde 10. GENEL   KURULUN    GÖREVLERİ.

 a) Genel   kurul idari divanin  gündem ve yönteme ilişkin konuşma ve tavir bilirlemesi.

b) Yönetim  kurulunun faliyet ve mali raporlarin okunup  dartişarak aklanmasi.

c) Denetim kurulunun faliyet raporunun okunup aklanmasi.

d) Gençlik komusionun faliyet raporunun okunup aklanmasi.

e) Üye aidatlarinin aklanmasi ve gerek  görülüyorsa yeniden  belirlenmesi.

f) Genel kurulda yapilan tekliflerin  incelenip ve onaylanmasi.

g) Tüzük maddelerinde değişimine ilişkin varsa öneriler tartişip onaylanmasi.

h) Dernek yeni yönetim kurulu, Dernek yeni  denetim kurulu ve Gençlik komisiyonlarin organlarinin seçilmesi.

Madde 11. YÖNETİM   KURULU

a) Yönetim kurulu en az  beş 5  kişiden  oluşur. 1- Başkan, 2-  Sekreter, 3-  Mali sekreter, 4-Gençlik  komusuyonu  sorumlusu, 5- Gençlik  komusıyonu sekreterligi. Ayrica yönetim kuruluna 2 iki  yedek  üye seçilir.

b) Yönekim kurulunun  görev süresi  2 bir yildir. Yeni yönetim kurulu seçilince kadar görevinde  kalir. Yönetim kurulu üyeleri  isterlerse yeniden  yönetime seçilebilirler.

c) Yönetim  kurulu üyelerinden  istifa eden olduğu taktirde yedek üyeler  aldiklari oy oranina göre yönetim kurulunda görev alir.

 Madde 12. YÖNETİM  KURULUN  GÖREVLERİ.

 a) Yönetim kurulu  kendi arasinda  aldiklari oy oranina bakmaksisin yeteneklerine  ve kişinin istemine göre görev dağilimi yapar.  Dernek başkani  yönetim kurulunda ve Y. K.toplantilarinda sorumludur. Yönetim kurulu tüm üyelerine ve üçüncü  şahislara  karşi derneği  temsil eder.

b) Mali sorumlu derneğin tüm mali sorunlarindan sorumludur. İhtiyaç halinde ancak yönetim kurulu nun bilgisi dahilinde  para çekebilir.

c) Yönetim kurulu  ve mali sorumlu  aidat ve her türlu  geliri  makbuz karşiliği alir. Harcamalarin tümünü faturalandirmak  zorundadir.

d) Yönetim kurulunun  insiyatifine 2000 iki bin Sfr `acil durumlarda ve ani görevlerde kullanilmak üzere yetki verilir. Ancak tüm harcamalar  belgelenmek zorundadir.

e) Yönetim kurulu  dernekle ilgili her türlü  görevlendirmelerde  göreve gönderdiği sahsin faliyetlerini denetlemek üzere masraflarini belgeliyerek  ödeme yapar.

f) Yönetim kurulu  üyeler arasinda  doğabilecek  sorunlarin  çözümünde insiyatifini kullanir ve sorunlarin  çözulmesi  için yardimci olur.Yönetim kurulu  derneğin güçlendirilmesi için yeni üyelerin kazanilmasinda birinci  derecede görevlidir. Ayrica ayni köyde olupta dernek üyesi  olmiyanlara  karşi da çeşitli mehhideler uygulamasinda  yetkilidir.

h) Yönetim kurulu  senede en az  dört 4 defa  toplanip faliyetlerini değerlerdirmek zorundadir.

 Madde 13. DENETİM KURULU.

 a) Denetim kurulu 3 kişiden oluşur. Görev süresi 2. yildir. Denetim kurulu üyeleri  isterlerse yeniden seçilebilirler. Denetim kurulu  yönetim kurulunun harcama  ve faliyetlerini denetler. Detim kurulu 3/2 oraninda üyenin  yazili başvurusu  durumunda  derneğin  yaliyet ve işlemlerin durdurup  denetleme  hakina sahiptir.

b) Denetleme kurulu  yilda  en az bir sefer  yöntim kurulunun toplantisina  katilir ve denetler. Şayet yönetim kurulu  toplanmiyorsa  yönetim kurulunu  olağan üstü toplantiya çağirir.

c) Denetleme kurulu  yönetim  kurulunun kendi  içinde  her hangi bir problemden dolayi toplanmiyorsa bu problemi çözmeye çalişir.Çüzümsüzlük halinde acilen olağan üstu genel kurulun yapilmasi için hareket eder.

d) Denetim kurulu  yönetim  kurulun toplantilarina  katilma olanaği  yoksa  mevcut belgeler üzerinde inceleme ve denetleme  yapar.

e) Denetleme kurulu üyelein 3/2 nin toplu yeya tek tek yazili  başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunu  olağan üstü genel  kuruluna çağirma ve götürme yetkisi vardir.

 Madde 14. GENÇLİK KOMİSİYONUN AMACI

 a)    Gençlik komisiyonu  derneğimizin  önderliğinde oluşur. Derneğimizingenel kurulu tarafinda faliyeti belirlenir. Faliyet alani köy gençliğimizi kapsar Ve gençliğe yönelik yapilacak sosyal ve  kültürel etkinliklerinin yanisira, günümüzde  sistemin pervansizca gençlerimizi  teşvik  etiği  kötü alişkanliklar (uyuşturucu, alkol vb.)  üzerine  seminerler, geziler, gençlik kamplari ve bu konularda ögretici  kurslar organize eder. Bu faliyetlilik hemde gençleri birbirini tanima ve  ilişkilerini geliştirip  kaynaşmalarinda, hemde gençlerin biliniçlenmesinde büyük rol  oynayacaktir.

b) Avrupada yaşayan yedibölük  köyu gençliğinin  sorunlariyle  özel  olarakta, Gençliğin akademik, ekonomik  vede demokratik  hak ve  talepleri  için mücadele eder.

c) Gençliğimizin  köyümüz hakinda bilgilendirmek ve çevremizde  yaşanilan  olaylar karşisinda duyarli  kilmatir.

d) Gençlik komisiyonu  köy  derneğin yönetim kuruluna  bağli olmak kaydiyle, gençliğe yönelik faliyetlerde  kendi içinde  özerkliğe   sahiptir.

e) Gençlik komisiyonumuz faliyetlerini  gerçekleştire bilmesi için,  Gençlik fonu dernek genel kurulunda gençliğin talebi ve faliyet proğrami göz önünde tutularak her yil üye aydatlarinda % 5 oraninda gençlik fonuna ödenek ayirarak gençlik komusiyonuna teslim eder. Bu oran mevcüt faliyetlilik  ve  talep durumuna göre değişir. Gençlik komisiyofaliyetlerini başkan ve yardimcisi araciliğiyle Dernek Yönetim kuruluna   düzenli bilgi verir.

 

GENÇLİK KOMISIYONU ORGANLARI.

 Madde 15. GENÇLİK KURULTAYI .

 a) Gençliğin  Genel Kurultayi  gençliğin en yüksek organidir, 2 senede bir genel kurulu yapilir.

b) Genel kurul gençlik komisiyonun çalişma  ve mali raporu tartişiur ve onaylar.

c) Gençlik kurultayi  gençliğin geleceğe yönelik  çalişmalarini belirler.

d) Yeni komusiyon üyelerin ve denetleme kurulunu üyelerini seçerler.

e) Gençlik genel kurulu olağan üstü durumlarda  gençlik üyelerin 3/2 sinin yazili talebi ile toplanir.

Madde 16. GENÇLİK KOMİSİYONU :

 a) İki kurultay arasinda en yüksek gençlik organidir.Gençlik  komisiyonu  kurultay iradesi tarafindan seçilir vede gençlik kurultayina karşi sorumludur.

b) Komisiyon 5 kişiden oluşur 1- Gençlik sorumlusu, 2- Mali sorumlusu, 3-Sekreter 4, ve 5 komusiyon üyeleri  ayrica iki yedek üye ile yönetimi oluşturur.

c) Gençlik komisiyonu dernek yönetim kurulunda iki 2 üyelik bir temsil hakina  sahiptir.Temsili gençlik komisiyon sorumlusu  ve komisiyon sekreter ile sağlanir.

d) Komisiyon proğrami ve kurultayda aldiği kararlara göre 2 ayda bir  toplanir.Alinan kararlar komisiyon üyelerinin salt çoğunluğu ile alinir.

Madde 17. DENETİM KURULU :

a) Gençlik  komisiyonunun denetleme kurulu genel kurultayda  seçilir ve 3 kişiden oluşur. Denetleme kurulu gençlik komisiyonun kurultay kararlarini vede tüzüğe uyup uyulmadiğini denetler.

b) Denetleme kurulu gençlik komisiyon toplantilarina istedigi zaman katilir faliyetleri denetler. Denetim kurulu  genel kurultayda önce gençlik komisiyonu faliyet raporunu inceler genel kurultayi  bilgilendirir.

c) Denetim kurulu gençlik  komisiyonu üyeleri arasinda oluşabilecek anlaşmazliliklarda  talep üzerine müdahale  eder.

d )Denetleme kurulu komisiyonun faliyetliklerinde olumsuz gidişati  gören üyelerin 3/2 oranindaki  toplu veya  tek tek yazili  muracati üzerine gençlik denetleme kurulu  gençlik komisiyonunda  genel kurula çağırir ve kurultay isteye bilir.

 

 Bu tüzük 31. 03. 2012  Tarihindeki yapılan genel kurulumuzda üyelerimiz  tarafında görüşülerek oy birliği ile kabul edılmıştır.

 

Dernek Yönetim Kurulu

 


Kurulum Tarihi : 18/10/2008 @ 00:48
Son Güncelleme : 17/02/2015 @ 21:19
Kategori : İsviçre Derneği
Sayfa Oku 5577 defa


Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır     Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır


react.gifBu Makaleye Verilen Cevaplar


Hiç Yorum Yok.
Yorum Yazın!Gımgımın Adı , Halkı ve Bazı Köy Adlarının Tarihi Kaynakları

PİR SULTAN ABDAL
ÜYE GİRİŞİ

Tekrar Giriş Yap
---

Kullanıcı Adı:

Gizli Kodunuz (Şifrenizdir - Kimliğinizle Bağlantılı- Unutmayınız)


 Üye Sayısı 127 üye


Bağlı Kullanıcılar

( Hiçkimse )
ANKET
Sitemizi Nasıl Buldunuz.
 
Iyi
Daha iyi olabilir
Normal
Olumsuz
Sonuçlar
SPONSOR
GÜNCEL HABER

RSS GÜNCEL HABER
^ Top ^