www.yediboluk.com

http://www.yediboluk.com/

A.. Önsöz (İsviçre Derneği)

DERNEĞİMİZ ÖNCüLüĞüNDE YAPILAN KAMPLARIN ÖNEMİ

Yaşadığımız kapıtaliz çağında insanların birer makina parçası halıne geldığı ve bilinçlı olarak getırıldığı insanlığın üstünde denene çirkın politikalar sonucunda insanlığın yuttulduğu, insanların giderek kendısına yabancılaştığı bir süreçte elbetteki tüm demokratik kurumlarda olduğu gibi derneğimizde yapması gerekeni yapacaktı.
Toplumun bir parçası olan insanlarımızın kendi toplumunda koptuğu ve giderek yok olmaya yüz tutuğu bu sureçte iyice düşünüldüğünde kampların anlam ve önemi daha iyi anlaşılacaktır.
Ne varki defalarca anlatılmasına yazılıp çızılmasına rağmen bu somut durumu henüz kavramayan insan tiplerımızde varlığı küçümsenmiyecek boyuttadır.
Geleneksel dernek kamplarımızda gençlerımızın sosyal yönünü gelişimini esas almış spor ve eylence yönün tali alarak kamplarımızda Derneğımız önderliğinde gençlerimizin tanışıp kaynaşmasını sağlamak ve humaniter ve dayanişmacı geleneğımızın hem yaşatmak hemde gençlere kavratmak yönünde önemli değerler yaratmiştır.
Sorunun önemli bir boyutu gençlerın kötü alişkınlare karı üyarılmasıdır. Diğer tarafta büyükler kampında birikmiş sorunlarımızı tartışmak dostca ve hoşca zamam geçırmektır. Ayrıca yorgun bedenlerımızın dinlenmesının sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusundaki kararlığımız ile bu kampların davamında önemli avantajlar sağlamiştır.
Diğer önemli bir durum da uygar bir toplum olmanın, sosyal olmanın kıriteri olan kollektıf yaşamaya ayak uydurmaktır.Tüm bunları düşünüldüğünde kampların anlamı ve önemi daha rahat anlaşılacaktır.Kamp Fotoğrafları yakında eklenecektir.