www.yediboluk.com

http://www.yediboluk.com/

Niyazi Bal Hocanin anisi (Anılarla Yedibölük)

NiyaziBal1.pngNiyaziBal1.png

SİFON KÖYÜ

1951-1954 ders yıllarında üç yıl Sifon Köyü'nde idim. Okul yok, ders aracı yok, olanaksızlıklar içinde idim. Ali Koştu'nun ve Gakko Dede'nin evlerini dersane yaptık. Öğrencilerim çalışkandı, 7 mahalleden Çamyurdu Mahallesi'ne toplanıyorlardı. Kış şartları ağırdı, yol uzundu, güçlükler içinde okula kavuşuyorlardı. Taktir ediyordum. Son ders yılında 1953-1954 sağlığım bozuldu, hastalandım, yine de yılmadım. Sifon anılarımı öğrencilerimi hiç unutamıyoırum, kulakları çınlasın, hepsinin gözlerinden öpüyorum.

Aydınlanma ışığımız.
Öğretmenimiz
Niyazi BAL